Spoedpost Noord-Limburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Huisartsenpost in Noord-Limburg neemt nieuw patiëntensysteem in gebruik

Op maandag 14 februari 2022 nemen alle huisartsen in de regio Noord-Limburg en de Huisartsenpost in Venlo een nieuw patiëntensysteem in gebruik. Na maanden van voorbereiding achter de schermen, gaat de overgang naar het nieuwe systeem op donderdag 10 februari vanaf 18.00 uur van start. Ondanks de grootst mogelijke zorg om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunnen patiënten hier enige hinder van ondervinden.

Bereikbaarheid Huisartsenpost

De Huisartsenpost in Venlo gaat gebruik maken van een nieuw patïentensysteem. Leo Kliphuis, voorzitter Raad van Bestuur bij Cohesie: “Op maandag 14 februari kunnen we op de Huisartsenpost vanaf 17.00 uur voor het eerst gaan werken met het nieuwe systeem. Iedereen moet wennen en dat vraagt in het begin meer tijd. Wij vragen hiervoor begrip. De Huisartsenpost is een spoeddienst en is bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. We roepen patiënten op om over klachten die wel kunnen wachten contact op te nemen met de eigen huisarts. Zo blijft de telefoonlijn zoveel mogelijk beschikbaar voor spoedvragen.’’ Voor patiënten die twijfelen of ze direct door een huisarts gezien moeten worden, is er de mogelijkheid om online op www.spoedpostnoordlimburg.nl een aantal vragen te beantwoorden. De patiënt krijgt dan direct een advies over wat te doen. Cohesie vraagt patiënten om eerst online de vragen te beantwoorden en daarna pas, als het noodzakelijk is, contact op te nemen met de Huisartsenpost. 

Inzage medische gegevens Huisartsenpost

De Huisartsenpost heeft toestemming nodig om in de medische dossiers van patiënten te kunnen. Het is daarom belangrijk dat patiënten toestemming geven aan hun eigen huisarts om medische gegevens te delen met andere zorgverleners zoals de Huisartsenpost. De Huisartsenpost mag alleen in deze gegevens kijken als dat nodig is voor de behandeling. Door toestemming te geven kan de Huisartsenpost snel en veilig de belangrijkste gegevens van de patiënt digitaal opvragen. De overgang van zowel de huisartsenpraktijken als de Huisartsenpost naar een nieuw systeem is een goed moment om patiënten te vragen deze toestemming te controleren en te regelen als men dat nog niet gedaan heeft. Toestemming regelen kan eenvoudig online met DigiD of door een formulier in te vullen en af te geven bij de eigen huisarts. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Terug naar overzicht